Hlášenka absence

     

Informace pro hlášenku nepřítomnosti

Dovolená - Je třeba ji mít schválenou mistrem výroby nebo vyšším nadřízeným. Před podáním hlášenky o absenci je nutné přiložit naskenovaný a řádně podepsaný dovolenkový formulář.
Neplacené volno - Žádost o neplacené volno je nutné domluvit přímo s mistrem směny. Náš formulář následně použijte pro informování o absenci.
Nemocenská - Přestože lékař nemocenskou zasílá automaticky, je na vás, abyste nás informovali o absenci prostřednictvím našeho formuláře.
Ošetřovné - V případě potřeby ošetřovného je důležité nám zaslat kopii rodného listu postiženého člena rodiny.
Účast na pohřbu - Prokazuje se potvrzením od pohřební služby o vaší účasti na pohřbu.
Propustka k lékaři - Pokud navštívíte lékaře během pracovní doby, je nutné mít potvrzení o nutnosti návštěvy.
Opózdění do práce - Pokud z jakéhokoli důvodu přijdete pozdě do práce, je nutné nás informovat pomocí našeho formuláře a upozornit svého mistra směny.

Máme zájem, abyste nás informovali o všech vašich absencích skrze naši platformu. Tím předcházíte možným nesrovnalostem a zabezpečíte si průběžnou komunikaci s námi a vaším zaměstnavatelem. Důrazně doporučujeme používat náš online formulář pro hlášení absencí, abyste se vyhnuli komplikacím a nesplnění pracovních povinností.


Vyplňte formulář

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti.
Vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů firmou DeLu WORK s.r.o.