Wniosek o wpłatę zaliczki z wynagrodzenia

     

Informacje o zaliczkach

  Przelewy zaliczek są realizowane raz tygodniowo, a to każdy wtorek do godz 10:00


1)  Zaliczka jest wpłacona tylko w przypadku odpracowania całego poprzedniego tygodnia bez absencji.
2)  W przypadku nieusprawiedliwionej absencji w miesiącu nie ma pracownik prawo na zaliczkę
3)  Zaliczka zostanie wpłacona tylko i wyłącznie na czeskie konto bankowe, które podał pracownik przy podpisaniu umowy.
4)  Maksymalna kwota zaliczki to 1000 Kč / tygodniowo
5)  W przypadku podania złego konta bankowego, nie zostanie zaliczka zaakceptowna.
6)  Zaliczka zostanie pracownikowi potrącona z wynagrodzenia za miesiąc w którym zrealizowano przelew zaliczki


Uzupełnij formularz

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DeLu WORK s.r.o. moich danych osobowych .