Žádost o zálohu ze mzdy

     

Informace o zálohah ze mzdy

1)  Zálohu vyplacíme pouze v případě odpracovaného celého předchozího týdne bez nepřítomnosti.
2)  V případě neomluvené absence v aktuálním měsíci, nemá zaměstnanec nárok na zálohu.
3)  Záloha bude zaslána na bankovní účet, který dodal zaměstnanec při podpisu pracovní smlouvy.
4)  Maximální výše zálohy činí 1000 Kč / týdně
5)  Převod zálohy na bankovní účet realizujeme jednou týdně, a to každé pondělí do 15:00
6)  Záloha zůstane zaměstnanci sražena ze mzdy za měsíc, kdy byla odeslaná záloha.


Vyplň formulář

Prohlašují že, zadané informace jsou pravdivé.
Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával moje osobní údaje .